2019.0.8.1 BE/NL

Naleving

Gedragscode

De SEAT-groep, als deel van de Volkswagen-groep, verdedigt een open en transparante bedrijfscultuur op basis van de vaste overtuiging dat alleen volkomen integere bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot een langdurig economisch succes.

Om die reden heeft de SEAT-groep altijd gewezen op het grote belang van niet alleen de naleving van de geldende wetten maar ook de strikte naleving van een aantal vrijwillige verbintenissen, regels en ethische principes, die een wezenlijk deel uitmaken van onze bedrijfscultuur en een referentiekader verschaffen voor een eervol en eerlijk gedrag in overeenstemming met de wet, om onze besluitvorming en dagelijkse bedrijfsvoering naar te richten.

Deze verbintenissen, interne regels en ethische principes werden verankerd in de gedragscode van de SEAT-groep. Deze gedragsregels vallen samen met onze verantwoordelijkheden en verschaffen onze werknemers, medewerkers en handelspartners een uitvoerige roadmap om de wettelijke en ethische uitdagingen van onze dagelijkse taken het hoofd te bieden.  De SEAT-groep en de Volkswagen-groep werkten een geheel van preventie- en communicatiemaatregelen uit om alle leden van de SEAT-groep in staat te stellen de geldende wetten, de gedragscode en overige gedragsverplichtingen te leren kennen en na te leven, en anderen tot naleving aan te zetten.