nl:Waarom SEAT ?:Jou vooruit helpen :Actualiteit:News & Events:Company:Diversity takes us further BE/NL

Diversiteit brengt ons verder.

Ter gelegenheid van de Europese Maand van de Diversiteit van de Europese Commissie heeft SEAT S.A. het manifest Diversity Takes Us Further (Diversiteit Brengt Ons Verder) aangekondigd: een reeks principes die diversiteit en inclusie in het DNA van de onderneming schrijft en mensen bewust maakt van het belang van het vieren en omarmen van diversiteit onder werknemers en in de samenleving. De vier principes van het manifest – 'Verwerp stereotypen'; 'Vraag om diversiteit'; 'Onderneem echte actie'; en 'Verspreid de boodschap' – verankeren respect en inclusie in de werkomgeving van SEAT S.A. en benadrukken de waarde van verschillen als een bron van kracht voor zowel individuen als organisaties.

Een aantal principes die diversiteit en inclusie in het bedrijfs-DNA van SEAT S.A. verankeren.

Wayne Griffiths, voorzitter van SEAT S.A.: "Ik ben er erg trots op dat SEAT S.A. een familie is van vier generaties werknemers met 67 verschillende nationaliteiten die 26 talen spreken; met een relevante LGBTIQ+-gemeenschap en waar 25% van het managementteam uit vrouwen bestaat. Diversiteit zal de sleutel zijn in de transformatie van onze onderneming en zal ons helpen het conventionele uit te dagen. Met dit manifest zullen wij blijven groeien en vooruitgang boeken en een steeds diversere, inclusievere en open organisatie worden."

Diversiteit brengt ons verder

In een wereld die steeds meer gepolariseerd raakt, gelooft SEAT S.A. in de waarde van diversiteit en inclusie, en dat verschillen – of het nu gaat om geslacht, ras, leeftijd, identiteit of overtuigingen – ons sterker maken. De vier pijlers van het nieuwe manifest benadrukken het belang van het verwerpen van stereotypen, het identificeren van vooroordelen en het loslaten van beperkende veronderstellingen, waardoor ieder individu de vrijheid krijgt om te groeien en bij te dragen.

Tegelijkertijd is diversiteit goed voor de zaken. Verschillende achtergronden en standpunten creëren meer concurrerende, innovatieve en geëngageerde teams die de waarde van elk lid erkennen en uitsluitings- en discriminerend gedrag afwijzen. Het is bijzonder belangrijk te erkennen dat diversiteit geen loze belofte van het bedrijf mag zijn. SEAT S.A. zal duidelijke doelen stellen en zichzelf daarvoor aansprakelijk stellen, door zinvolle actie te ondernemen via opleiding, onderwijs, mentorschap, het creëren of aanpassen van nieuwe processen, en het bevorderen van inclusief leiderschap. Ten slotte dringt het manifest erop aan dat het bedrijf deze boodschappen meedeelt aan zijn klanten en aandeelhouders, alsook aan de organisaties waarmee het samenwerkt en de gemeenschappen waarin het leeft. Het bevorderen van de waarde van diversiteit draagt bij tot een betere wereld voor iedereen.

Een ononderbroken weg naar inclusie en respect

Een stap voorwaarts in het streven van het bedrijf naar diversiteit en inclusie.

Tolerantie, respect, eerlijkheid en inclusie zijn essentiële waarden van de diversiteitsstrategie van het bedrijf, die rekening houdt met de dimensies geslacht, generaties, nationaliteiten en LGBTIQ+ en rekening houdt met alle mensen en hun verschillende perspectieven. Het nieuwe manifest is het meest recente van de initiatieven van SEAT S.A. om diversiteit en inclusie onder werknemers te bevorderen en het bewustzijn over deze essentiële kwesties te vergroten.

In 2012 is de SEAT S.A. Equality Commission, gezamenlijk gevormd door het management van het bedrijf en de sociale partners, van start gegaan met als doel echte gelijkheid binnen de organisatie te bereiken. Pride Moves Us werd in 2020 opgericht met als doel een open ruimte voor alle werknemers te bevorderen, bewustzijn te creëren en zichtbaarheid en steun te geven aan de LGBTIQ+-gemeenschap van SEAT S.A. Ook is SEAT S.A. begin 2021 toegetreden tot de raad van bestuur van REDI (Red Empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI), het eerste zakelijke netwerk voor diversiteit en inclusie in Spanje.

Dit werk werd door de Financial Times erkend in het rapport 2020 Diversity Leaders, waarin SEAT S.A. werd erkend als een Europese leider op het gebied van diversiteit en inclusie. SEAT S.A. is ook lid van het Charter van de Diversiteit, een charter van principes dat een wereldwijd engagement van ondernemingen ten voordele van diversiteit en inclusie op de werkplek wil promoten. Meer dan 1.000 bedrijven in Spanje en meer dan 12.000 in heel Europa hebben het project, dat georganiseerd wordt door de Diversity Foundation, ondertekend. In 2019 heeft SEAT S.A. een intern protocol goedgekeurd met het oog op de bescherming van het recht van alle vrouwelijke werknemers om veilig te leven en te werken tegen gendergerelateerd geweld.