BE/NL

SEAT verkleint impact op het milieu.

SEAT is bezorgd om het milieu en engageert zich. In 2019 heeft het actief gewerkt aan de progressieve terugdringing van de milieu-impact van zijn activiteiten. De constructeur reduceerde zijn vijf belangrijkste productiegerelateerde milieufactoren met 43 procent. Daarbij horen het energie- en waterverbruik, de afvalproductie en de uitstoot van vluchtige organische stoffen en CO2. Op die manier zet de onderneming een enorme stap naar de doelstellingen die voor 2025 werden gesteld om zijn ecologische voetafdruk als gevolg van productie met 50 procent te verminderen tegenover in 2010.

In 2019 investeerde de autoconstructeur 27 miljoen euro in milieu-initiatieven.

Concreet heeft SEAT, sinds het zijn milieu-offensief een decennium geleden begon, zijn energie- en waterverbruik met respectievelijk 26 en 32 procent verminderd, zijn afvalbeheer met 58 procent verbeterd en de uitstoot van vluchtige organische stoffen met 23 procent gereduceerd. Bovendien is de CO2-uitstoot als gevolg van de productie met 65 procent gedaald. In 2019 investeerde het bedrijf 27 miljoen euro in milieu-initiatieven.

SEAT-vicepresident voor productie en logistiek Dr. Christian Vollmer wijst erop dat “SEAT zich ondubbelzinnig engageert voor het milieu. Daarom werken we al verschillende jaren aan de doelstelling om de milieu-impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te verminderen. Sinds 2010 hebben we onze voetafdruk met 43 procent verminderd en de CO2-uitstoot van de productie met 65 procent teruggedrongen. Ons doel is om ons dag na dag te verbeteren in onze bijdrage aan de bescherming van de planeet”.

38,5 procent minder afval op één jaar

In 2019 concentreerde het bedrijf zich op de invoering van maatregelen om minder afval te produceren en om alle geproduceerde afval efficiënter te verwerken. Om dit te bereiken werden uiteenlopende maatregelen doorheen de productiefase geactiveerd op basis van een alomvattende aanpak: van het beperken van afvalproductie tot het recycleren en herwaarderen ervan. Als gevolg daarvan kon SEAT zijn afval op één jaar tijd met 38,5 procent verminderen. Sinds 2010 ligt de totale reductie op 58 procent en de hoeveelheid afval die moet worden weggegooid is gedaald met 2 kilo per geproduceerde auto.

Belangrijkste initiatieven van 2019

De belangrijkste punten van de initiatieven die in 2019 zijn ingevoerd zijn een reductie aan de bron van de wegwerpproductverpakkingen en stopverf, de verbetering van de afvalscheiding en de verwerking ervan die gericht is op recycling, alsook het vervangen van plastic flessen door herbruikbare. De onderneming heeft die laatste aan zijn werknemers uitgedeeld om de 22 ton plastic per jaar weg te werken.

De onderneming heeft de CO2-uitstoot uit de productie teruggedrongen met 65%.

In 2019 activeerde de autobouwer verschillende programma’s om de CO2-uitstoot te verlagen en een grotere energie-efficiëntie te bereiken, zoals een project om de energie te recupereren van de schoorstenen van de verfdroogoven. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse besparing van 11,7 GWh aan aardgasverbruik, het equivalent van het verbruik van bijna 2.400 Spaanse huishoudens van één jaar. Dankzij dit plan wordt elk jaar een CO2-uitstoot van 2.400 ton vermeden.

In de lakafdeling zijn verschillende succesvolle besparingsinitiatieven begonnen, zoals het recycleren van het water dat wordt gebruikt bij het spuitlakken van de auto’s. Nadat dit water is gescheiden en gezuiverd gaat het terug naar het proces in een volledig gesloten kring.

Bovendien hebben werknemers van het bedrijf bomen geplant in de Llobregatdelta om de biodiversiteit te vrijwaren. Dat initiatief maakt deel uit van het project voor habitatherstelling in het deltabeschermingsgebied van Llobregat, een locatie vlakbij twee van SEAT’s productie-eenheden: SEAT Barcelona en SEAT Componentes.

Ecologisch engagement

De doelstelling is om tegen 2050 de milieu-impact van de fabriek in Martorell te verminderen met 50 procent.

De ecologische dimensie is een van de hoekstenen van SEAT’s duurzaamheidsstrategie. Binnen dit kader werd in 2010 Ecomotive Factory gelanceerd, een plan dat tot doel heeft om de milieu-impact van de SEAT-fabriek in Martorell zo veel mogelijk te verminderen. Deze zorg voor de planeet is vandaag nog belangrijker geworden onder de algemene bedrijfsmissie Move to Zero. Die heeft de ambitie om de milieu-impact van alle mobiliteitsproducten en -oplossingen doorheen hun levenscyclus tot een minimum te beperken, van het verwerven van de grondstoffen over de productie tot het einde van hun nuttige gebruiksduur. Dit zal ecosystemen beschermen en een positief effect creëren op milieu en maatschappij. Move to Zero is geijkt op de duurzaamheidsverbintenissen van het bedrijf en de Volkswagen-groep om de milieudoelstellingen te halen die zijn uitgetekend in het Klimaatakkoord van Parijs. De gemeenschappelijke langetermijnvisie is om tegen 2050 een koolstofvrij bedrijf te worden en om, specifiek in de productie, de ecologische voetafdruk met 50 procent te verminderen tegen 2025 in vergelijking met 2010. In 2019 was deze impact al 43 procent geslonken.