2020.18.3.0 BE/NL

Nakoming

Klokkenluiderskanalen.

De SEAT-groep pleit voor een nalevingscultuur op bedrijfsniveau waarbij ze zelf zowel de lokale als internationale wetgeving navolgt alsook de interne voorschriften van het bedrijf en de Volkswagen-groep. Om die reden roepen we voor onze klanten, zakenpartners en derden de volgende contactpunten in het leven:

Customer Service Channel

Heeft u problemen die ontstaan zijn in het werkatelier of bij de concessiehouder waar u uw auto heeft gekocht of liet herstellen? Heeft u vragen over onze wagens of diensten?

In dergelijke situaties kunt u indien nodig via e-mail contact opnemen met ons team Customer Service: customercare@seat.es.

Daarnaast kunt u ook met ons contact opnemen door het invullen van een formulier achter de volgende link.

Klokkenluiderskanalen

Bent u op de hoogte van het bestaan van onderbouwd bewijs met betrekking tot corruptie en andere mogelijke onregelmatigheden, niet-naleving of elk gedrag dat indruist tegen de wet en de principes uiteengezet in onze gedragscode of de geldende regels van de SEAT-groep?

We geloven dat transparantie en vertrouwen essentieel zijn voor de duurzaamheid en het langetermijnsucces van het bedrijf. Om die reden maakt de SEAT-groep onder zijn werknemers, zakenpartners en andere geïnteresseerde derden zijn anti-corruptierichtlijnen (Engelse versie/Duitse versie) alsook de volgende klokkenluiderskanalen bekend.

Ons systeem van klokkenluiden is gebaseerd op de principes van eerlijkheid, vermoeden van onschuld, proportionaliteit en bescherming van de identiteit van de informant. De ontvangen informatie zal behandeld worden met de hoogste graad van confidentialiteit.

Het systeem van klokkenluiden is beschikbaar voor werknemers, zakenpartners en andere geïnteresseerde derden. Ze kunnen het bestaan van onregelmatigheden of inbreuken melden aan de volgende in gebruik genomen kanalen.

TRANSPARENCIA@SEAT.ES

transparencia@seat.es wordt intern gemanaged door de afdeling Compliance van SEAT. Indien u vragen heeft over de werking van dit kanaal, gelieve het volgende nummer te bellen: +34 900 103 220.

OMBUDSMAN LOCAL SYSTEM

Naast transparencia@seat.es is er een ombudsman (oorspronkelijk Zweeds woord dat ‘gevolmachtigde’ of ‘vertegenwoordiger’ betekent) naar wie klokkenluiders aanwijzingen kunnen sturen.

Onze ombudsman Dr. David Velázquez is gepensioneerd rechter, onafhankelijk advocaat en dokter in de rechten die is aangesteld voor zijn uitgebreide professionele ervaring. Hij is gebonden aan het beroepsgeheim om de identiteit van de informanten strikt anoniem te houden indien die zou geëist worden, en de aangereikte gegevens te behandelen met de grootste confidentialiteit.

U kunt onze ombudsman telefonisch of via e-mail contacteren:

Telefoon: +34 609 665 001

E-mail: david.velazquez@miombudsman.es

VW-GROEP KLOKKENLUIDERSSYSTEEM:

MELDINGSPUNT (BKMS)

U beschikt ook over de optie om gebruik te maken van een communicatieplatform op het internet om het Investigation Office te contacteren, documenten uit te wisselen en een gesprek aan te gaan met de advocaten via een aparte mailbox. Dit systeem is confidentieel en beschermd. Klokkenluiders kunnen zelf beslissen of ze al dan niet hun naam wensen te geven. Indien u de advocaten in het Investigation Office vertrouwelijke informatie wilt toesturen, kunt u gebruik maken van het volgende veilige meldingspunt:

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

E-MAIL

U kunt het Investigation Office van de Volkswagen-groep bereiken via e-mail:

io@volkswagen.de

Gelieve er rekening mee te houden dat persoonlijke en traceerbare gegevens zoals het IP-adres onrechtstreeks worden meegegeven als u een e-mail stuurt. Deze gegevens kunnen de identiteit van de zender onthullen. Dit geldt ook voor e-mailaccounts die speciaal met dit doel werden aangemaakt.

TELEFOON

U kunt iets melden door gebruik te maken van het gratis internationale nummer: +800 444 46300.

POSTADRES EN PERSOONLIJK

Postadres:              Investigation Office
                                Box 1717
                                38436 Wolfsburg   (centrum)
                                Duitsland

Persoonlijk:           Investigation Office
                                Porschestraße 1
                                38440 Wolfsburg (centrum)
                                Duitsland

Gelieve op voorhand een afspraak te maken door een e-mail te sturen naar io@volkswagen.de.

OMBUDSMANNEN VAN DE VOLKSWAGEN-GROEP

Dr. Rainer Buchert en Thomas Rohrbach, de externe ombudsmannen die zijn aangesteld door de Volkswagen-groep, treden op als speciale raadgevers om meldingen te ontvangen van een potentieel wettelijke of interne schending van de regels of enig schadelijk gedrag gesteld binnen de Groep, en die te onderzoeken op hun geloofwaardigheid en inhoud. Indien nodig en als de identiteit van de klokkenluider gekend is, overleggen ze met de klokkenluider. Ten slotte sturen ze alle informatie waarover ze het akkoord van de klokkenluider hebben, door naar het Investigation Office voor verdere afhandeling.

Alle informatie wordt als vertrouwelijk behandeld en het is de klokkenluider die beslist of hij/zij zijn/haar identiteit wenst te beschermen tegenover de Groep. De ombudsmannen die door de Groep zijn aangeduid verzekeren dat de meldingen van klokkenluiders die niet wensen geïdentificeerd worden door het bedrijf, anoniem worden doorgestuurd naar het Investigation Office.

Indien u de ombudsmannen wenst te contacteren, dan kan dat via de volgende homepage: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Meer over het klokkenluiderssysteem van de Groep:

http://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html#

Gegevensbeheerder: SEAT, S.A. +info

Doel van het behandelen: het managen van de klacht die u op het klokkenluidersmeldpunt zou hebben opgeslagen en het nemen van de noodzakelijke tucht- of wettelijke maatregelen. +info

Wettelijke basis voor het behandelen van deze gegevens: SEAT’s wettige belangen. Wettelijke verplichting voor het managen van de klachten. +info

Rechten: U kunt uw wettelijke toegangsrechten, rechtzetting en ook andere rechten uitoefenen zoals beschreven in de sectie Bijkomende informatie. U kunt uw rechten uitoefenen op het e-mailadres: transparencia@seat.es. +info

Bijkomende informatie: hier kunt u de bijkomende informatie over bescherming van gegevens gedetailleerd raadplegen.