2020.0.11.0 BE/NL

Communiceren met verkeerslichten.

Welke kleur zal het volgende verkeerslicht hebben als ik aan deze snelheid verder rijd? Het antwoord op deze vraag hangt niet langer af van de intuïtie van de bestuurder maar wel van de technologie. Een project onder leiding van SEAT in samenwerking met het Spaanse verkeersagentschap, het stadsbestuur van Barcelona en ETRA verbindt op succesvolle wijze voertuigen met verkeerslichten en het verkeerscontrolecentrum, zodat bestuurders kunnen anticiperen op de volgende status. Hetzelfde project stuurt informatie over snelwegongevallen rechtstreeks naar voertuigen zonder dat daar informatieborden voor nodig zijn. De auto’s en de infrastructuur vinden elkaar immers in de cloud en maken gebruik van cellulaire technologie met latentietijden van 300 milliseconden.

Voertuigen geconnecteerd met verkeerslichten en weginfrastructuur

Het voertuig dat in dit project wordt gebruikt, is uitgerust met de noodzakelijke technologie om te kunnen connecteren met zijn omgeving en de informatie te ontvangen die door het verkeersagentschap is geüpload in de cloud. Zo kan de bestuurder op zijn beurt realtime anticiperen op wat voor hem ligt. “In dit project ontvangen SEATs nieuwe geconnecteerde auto’s live verkeersinformatie van de centrale cloud van het verkeersagentschap. Daarbij zit ook de informatie die wordt getoond op de borden langs de snelweg of de status van de verkeerslichten in steden,” legt Jordi Caus, hoofd Urban Mobility Concepts bij SEAT, uit.

Begin snelheid te verminderen, het wordt zo meteen rood    

Een deel van het project bestaat uit het linken van wagens met verkeerslichten.” Het verkeerslicht stuurt een signaal over zijn huidige status en wanneer die zal veranderen naar de cloud van het verkeersagentschap. De auto ontvangt die informatie, interpreteert ze en waarschuwt de bestuurder voor de komende status van het verkeerslicht in functie van de rijsnelheid. Dat is zinvol als het licht op het punt staat om rood te worden, want zo kan de bestuurder beginnen vertragen vooraleer hij het verkeerslicht bereikt,” vertelt Jordi.

Hoe werkt het?

Wanneer een voertuig een verkeerslicht nadert, verschijnt een waarschuwing op het scherm die vertelt of het rood, groen of oranje zal zijn wanneer de auto arriveert. Het systeem maakt immers een berekening op basis van hoe ver de wagen is en diens rijsnelheid. Een belangrijk punt qua veiligheid is dat het systeem enkel werkt als de auto de snelheidslimiet niet overschrijdt. Als dat wel het geval is, krijgt de bestuurder geen waarschuwingen meer. “Het systeem werkt niet bij hogere snelheden, wat heel belangrijk is voor de verkeersveiligheid. Het wil een hulpmiddel zijn dat bestuurders helpt om soepeler te rijden”, verzekert Manuel Valdés, hoofd Mobiliteit en Infrastructuur bij het stadsbestuur van Barcelona.

Informatieborden ook in jouw wagen

Vandaag staan langs de weg 2.000 informatieborden die bestuurders informatie geven over het verkeer en het weer of over wegenwerken en ongevallen. Met dit systeem wordt al die informatie gewoon op de displays van geconnecteerde voertuigen getoond op eender welk punt in het verkeersnet. Volgens Jorge “kunnen we hetzelfde bereiken als wat we deden met variabele informatieborden op de snelwegen, maar nu rechtstreeks in de wagen op elk punt van de weg”.

Meer veiligheid en efficiëntie

Hoe meer informatie, des te minder risicovolle situaties. Dit is wat het project nastreeft. Het wil wegveiligheid centraal stellen in combinatie met een grotere rij-efficiëntie. “We mikken op een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen, op minder verkeersdrukte en dus op een positief effect op het milieu,” vertelt Jorge Ordás, onderdirecteur Mobiliteit en Technologie bij het Spaanse verkeersagentschap.       

Verkeersinformatie zal realtime op displays in auto’s verschijnen.

Bovendien zullen geconnecteerde wagens en gebruikers zelf ook informatieverstrekkers zijn. “Elkeen met informatie over wat er op de weg gebeurt kan het met andere gebruikers delen, zodat anderen vooraf op de hoogte zullen zijn van elk incident als ze op datzelfde punt aankomen”, legt Jorge uit. “Met dit project zetten we een eerste stap naar het verbinden van auto’s met de hele verkeersinfrastructuur. We zijn begonnen met informatiefuncties, maar met de zelfrijdende auto van de toekomst in het achterhoofd zullen we bij risicosituaties rechtstreeks in de auto kunnen ingrijpen,” besluit Jordi Caus.