nl:CO2 uitstoot | SEAT BE/NL

CO2 UITSTOOT EN BRANDSTOF WLTP

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO₂) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

In gevallen waarin de cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO₂-emissies en de prestaties van het voertuig.

De CO₂-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Hieronder vindt u de lijst van alle modellen in ons gamma met - ter indicatieve titel - de WLTP-waarden voor de CO2 uitstoot en brandstof verbruik.

Lijst van brandstofverbruik

D’Ieteren Automotive SA/NV

 

MEER INFORMATIE OVER DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WLTP EN NEDC VINDT U OP: