not-applies-na 2020.0.1.0 BE/NL

Quelle est la différence entre le leasing et le renting d’un véhicule

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past.

Download hier onze gratis gids

Als zelfstandige in hoofd- én bijberoep is het soms interessanter om te kiezen voor een leasing of renting van uw auto in plaats van uw bedrijfswagen aan te kopen. Bij leasing van uw auto kunt u kiezen tussen Financiële Leasing en Operationele Leasing. Daarnaast is er ook nog de Financiële Renting.

De drie opties hebben tal van gemeenschappelijke voordelen. Zo moet u de btw niet zelf voorfinancieren. Toch zijn er zowel contractueel als boekhoudkundig een aantal belangrijke verschillen tussen leasing en renting.

Het verschil tussen leasing of renting van uw auto.

De leasing van een auto biedt heel wat voordelen. Zo houdt u bijvoorbeeld middelen vrij om te investeren in uw zaak. Er zijn twee opties voor de leasing van uw auto: Operationele Leasing versus Financiële Leasing. Een Financiële Leasing leunt het dichtst aan bij een klassieke autofinanciering waarbij u aan het einde van de rit de wagen koopt. Bij een Operationele Leasing daarentegen kunt u de auto bij afloop van het contract niet kopen en huurt u eigenlijk de wagen.

Financiële Leasing

Wanneer u kiest voor een Financiële Leasing van uw auto, koopt de leasingmaatschappij de wagen voor u. Omdat de aankoopfactuur op naam van de leasingmaatschappij staat, is zij ‘juridisch eigenaar’. U bent ‘economisch eigenaar’: u betaalt voor het gebruiksrecht van de wagen en staat zelf in voor het beheer en de administratie. Hier komt dus nog wat papierwerk aan te pas, tenzij u kiest voor SEAT.

SEAT Financial Services neemt - indien u dit wenst - het papierwerk over en voegt een aantal interessante diensten toe aan het contract. Enkel de eenmalige belasting op inverkeersstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting betaalt u steeds rechtstreeks. 

Op voorhand legt u contractueel volgende zaken vast:

 • De leasingperiode (18 à 60 maanden)
 • Het maximum aantal kilometers (meestal = 300.000 km in totaal) 
 • De aankoopoptie of restwaarde (maximaal 15% van de aankoopprijs, exclusief btw)
 • De eerste verhoogde factuur als vooruitbetaling op de Financiële Leasing
 • Het maandelijks bedrag voor het gebruik (op basis van de aankoopoptie en vooruitbetaling)

Mocht uw bedrijfswagen defect raken of schade oplopen voor het einde van het contract, dan is de leasingmaatschappij niet verplicht om een andere wagen ter beschikking te stellen. Het is dan ook belangrijk dat u zelf een goede verzekering afsluit.

Bij een Financiële Leasing koopt u eigenlijk de wagen op afbetaling en schrijft u de wagen af over meerdere jaren. 

U kunt een financieel leasingcontract dus niet zomaar opzeggen. Wanneer u de vooraf vastgelegde duurtijd of het vooraf bepaald aantal kilometers bereikt, is het de bedoeling dat u de wagen koopt voor een vooraf gekozen restwaarde die maximaal 15% van de aankoopprijs (excl. btw) bedraagt.

Samengevat ziet de Financiële Leasing van uw auto er als volgt uit:

  Financiële Leasing
Eigenaar
 Vennootschap
Papierwerk  Vennootschap: u regelt zelf alle papierwerk
Boekhoudkundig
 Afschrijving onder activa op uw balans
Aankoopoptie  Ja: maximaal 15% van de aankoopprijs (excl. btw)
Intrestlasten 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden
BIV en verkeersbelasting  Betaalt u rechtstreeks
Financiële Renting

Wanneer u voor een Financiële Renting van uw auto kiest, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als bij de Financiële Leasing, maar is er een boekhoudkundig verschil.

Net zoals bij Financiële Leasing koopt de leasingmaatschappij de auto aan en is zij ‘juridisch eigenaar’, maar in dit geval neemt zijn ook al het papierwerk op zich en is zij ook ‘economisch eigenaar’. Bij SEAT zijn er bovendien heel wat diensten inbegrepen. Enkel de eenmalige belasting op inverkeersstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting betaalt u rechtstreeks.  

Op voorhand legt u contractueel volgende zaken vast:

 • De leasingperiode (18 à 60 maanden)
 • Het maximum aantal kilometers (meestal = 300.000 km in totaal) 
 • De aankoopoptie of restwaarde (tussen de 16 en 20% van de catalogusprijs, exclusief btw)
 • De eerste verhoogde factuur als vooruitbetaling op de Financiële Renting
 • Het maandelijks bedrag voor het gebruik (op basis van de aankoopoptie en vooruitbetaling)

Omwille van de hogere aankoopoptie of restwaarde, betaalt u een lagere maandelijkse huurprijs. Houd er rekening mee dat SEAT Financial Services u wel om een vooruitbetaling kan vragen. Dit is de zogenaamde eerste verhoogde factuur bij Financiële Renting.

Het verschil tussen de Financiële Leasing en de Financiële Renting zit vooral in de boekhoudkundige verwerking. Financiële Leasing wordt geboekt in de balans omdat u de wagen afschrijft, terwijl Financiële Renting als kost in uw resultatenrekening wordt geboekt.

Samengevat ziet de Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn van uw auto er als volgt uit:

 

  Financiële Renting
Eigenaar
Leasingmaatschappij
Papierwerk De leasingmaatschappij regelt alles voor u
Boekhoudkundig Bedrijfslast op resultatenrekening
Aankoopoptie Ja: minimaal 16% en maximaal 20% van de aankoopprijs (excl. btw)
Intrestlasten 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden
BIV en verkeersbelasting Betaalt u rechtstreeks
Operationele leasing of Verhuur op Lange Termijn

Bij een Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn huurt u de auto én betaalt u voor alle bijbehorende diensten. De leasingmaatschappij staat standaard in voor de belastingen, de verzekering, het onderhoud en de herstellingen, de pechbijstand … Dit is niet het geval bij een Financiële Leasing.

Op voorhand legt u contractueel volgende zaken vast:

 • De leasingperiode (13 à 60 maanden) 
 • Het maximum aantal kilometers (meestal = 160.000 km in totaal) 
 • Voorschot
 • Er is géén aankoopoptie of restwaarde

Indien u deze optie koos in uw contract, zorgt de leasingmaatschappij ook voor een vervangwagen als uw wagen voor het einde van het contract schade oploopt. Hierdoor is de leasingmaatschappij zowel ‘juridisch’ als ‘economisch eigenaar’. Bij een Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn regelt de leasingmaatschappij alles voor u.

De leasingperiode loopt ook bij een Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn af na een vooraf vastgelegde duurtijd of bij het bereiken van een vooraf bepaald aantal kilometers. Op het einde van het contract kan u de wagen niet kopen, maar levert u hem terug in bij de leasingmaatschappij.

Boekhoudkundig vindt u de Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn, net zoals de Financiële Renting (hierover later meer), terug in de resultatenrekening. U schrijft de wagen niet zelf af, maar brengt deze in als kost.

Samengevat ziet de Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn van uw auto er als volgt uit:

  Operationele Leasing
Eigenaar
Leasingmaatschappij
Papierwerk De leasingmaatschappij regelt alles voor u
Boekhoudkundig Bedrijfslast op resultatenrekening
Aankoopoptie Neen
Intrestlasten 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden
BIV en verkeersbelasting Betaalt de leasingmaatschappij

De drie leasing en renting opties van een auto op een rijtje, geeft volgend overzicht:

  Financiële Leasing
Financiële Renting Operationele Leasing
Eigenaar Vennootschap Leasingmaatschappij Leasingmaatschappij
Papierwerk Vennootschap: u regelt zelf alle papierwerk De leasingmaatschappij regelt alles voor u De leasingmaatschappij regelt alles voor u
Boekhoudkundig Afschrijving onder activa op uw balans Bedrijfslast op resultatenrekening Bedrijfslast op resultatenrekening
Aankoopoptie Ja: maximaal 15% van de aankoopprijs (excl. btw Ja: minimaal 16% en maximaal 20% van de aankoopprijs (excl. btw) Neen
Intrestlasten 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden 100% aftrekbaar bij contract vanaf 24 maanden
BIV en verkeersbelasting Betaalt u rechtstreeks Betaalt u rechtstreeks Betaalt de leasingmaatschappij

De boekhoudkundige verschillen tussen leasing en renting van uw auto.

Nu de grote lijnen tussen leasing of renting van uw auto uitgeklaard zijn, rest enkel nog een helder overzicht van de boekhoudkundige verschillen:

Financiële Leasing:

 • De auto wordt opgenomen in uw balans.
 • De investering wordt afgeschreven volgens de voor auto’s vastgelegde afschrijvingstermijn (in principe 5 jaar). Dit zorgt voor de mogelijkheid om extra kosten te maken door in het eerste boekjaar al een volledig jaar af te schrijven, ook al is de auto niet van bij het begin van het boekjaar aangeschaft.
 • De intresten van de leasingvergoeding worden ingeboekt in uw resultatenrekening en zijn fiscaal 100% aftrekbaar.

Operationele Leasing en Financiële Renting

 • De maandelijkse kosten verschijnen niet op uw balans en kunnen uw balansratio’s niet negatief beïnvloeden.
 • De kosten worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening. U schrijft de wagen niet zelf af.
 • De intresten worden beschouwd als een financiële kost en zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

Nadert het einde van uw boekjaar en moet u nog kosten maken?
Dan is een Operationele Leasing of Financiële Renting het meest interessant omdat beide geboekt worden als kost.

Persoonlijk advies over leasing of renting.

U hebt uw favoriete SEAT-model gekozen, maar twijfelt nog tussen leasing of renting van uw auto? Onze verdelers geven u graag persoonlijk advies over onze Financiële Leasing, Operationele Leasing (Verhuur op Lange Termijn) of Financiële Renting. Zij maken een simulatie zodat u een goed zicht krijgt op de verschillende leasing en renting tarieven. Zo maakt u ook daarin de juiste keuze. Bovendien geniet u met SEAT Financial Services steeds van de beste diensten.