2020.0.1.0 BE/NL

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past.

Download hier onze gratis gids

Een bedrijfswagen is en blijft een interessante manier om werknemers te belonen. Bruto loonsverhogingen kosten de werkgever meer dan de afgesproken loonsverhoging én de werknemer houdt er netto minder aan over. Een bedrijfswagen biedt beide partijen dan ook heel wat voordelen, maar welke precies?

Bedrijfswagens:
de voordelen voor de kmo.

Fiscale aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt bepaald op basis van het type brandstof en de CO2-uitstoot. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe minder aftrekbaar de bedrijfswagen. Een diesel- of benzinewagen die minder dan 60 g/km CO2-uitstoot heeft, kan de werkgever voor 100% aftrekken. Vanaf 61 g/km mindert het percentage. Als werkgever doet u er dus goed aan om de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfswagens te controleren voor aankoop.

Werkgevers betalen voor iedere bedrijfswagen een CO2-bijdrage of solidariteitsbijdrage. De kost van deze bijdrage is gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte én volledig fiscaal aftrekbaar.

Geen extra loonkosten

In tegenstelling tot een hoger brutoloon heeft een bedrijfswagen geen invloed op vakantiegeld of de dertiende maand. Hierdoor is een bedrijfswagen extra interessant voor de werkgever én de werknemer.

Aftrekbaarheid autokosten

Autokosten zoals onderhoud en herstellingen, verzekering … en brandstof voor het wagenpark kunnen voor 75% afgetrokken worden, interestlasten zelfs tot 100%.

Bespaar dankzij veiligheidssystemen

Rust u als werkgever uw SEAT-bedrijfswagens uit met veiligheidssystemen? Dan zorgt u niet alleen voor meer veiligheid, maar geniet u bij SEAT Insurance ook van kortingen op uw Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) en Materiële Schade.

Bedrijfswagens:
de voordelen voor de werknemer.

Kostenbesparend

Dankzij een bedrijfswagen ligt u als werknemer niet langer wakker van de aankoop, het onderhoud of de belastingen en verzekeringen die bij een wagen komen kijken. Uw werkgever brengt alles administratief in orde en staat in voor alle onkosten.

Voordeel alle aard

Uw voordeel alle aard wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, het type brandstof, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde. De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen … Wilt u uw voordeel alle aard zo laag mogelijk houden, dan let u hier best op bij het kiezen van uw bedrijfswagen - als uw werkgever u de vrijheid geeft om zelf te kiezen.

Bereken hier het (maandelijks) fiscaal voordeel van uw bedrijfswagen.

Altijd zeker van een wagen

Net zoals uw loon kan uw werkgever uw voordelen in natura niet zomaar wijzigen of afnemen. U hebt dus altijd een wagen ter beschikking. Enkel bij tijdskrediet, zwangerschapsverlof of langdurige ziekte waarbij uw werkgever geen gewaarborgd loon meer uitbetaalt, mag uw werkgever de wagen terugvragen. Bij ontslag mag hij dit uiteraard ook.

De tankkaart

Als de werkgever geheel of gedeeltelijk instaat voor de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de wagen dan betaalt hij een bedrag gelijk aan 40% van het voordeel alle aard op bedrijfswagens.

Het bezit van een tankkaart leidt echter niet tot een hoger belastbaar voordeel alle aard voor de werknemer. Indien de werknemer de tankbeurten via de tankkaart terugbetaalt aan de werkgever, wordt dit beschouwd als een persoonlijke bijdrage en wordt het voordeel alle aard verminderd.

Vermindering voordeel alle aard

Er zijn verschillende manieren om het belastbaar voordeel alle aard te verminderen:

  • De werknemer kan een eigen bijdrage betalen aan de werkgever. De bijdrage wordt afgetrokken van het totale voordeel alle aard. Bijvoorbeeld: is het voordeel gelijk aan 2.500 euro en betaalt de werknemer een bijdrage van 1.500 euro, dan wordt hij belast op slechts 1.000 euro (2.500 - 1.500 = 1.000). Betaalt hij 2.500 euro bijdrage, dan wordt hij privé niet meer belast (2.500 - 2.500 = 0). Er wordt wel geen rekening gehouden met de eigen bijdrage bij het berekenen van het te verwerpen bedrag door de vennootschap.

    Het percentage (17% - of 40% indien de werkgever geheel of gedeeltelijk de brandstofkosten draagt) wordt toegepast op het volledige voordeel alle aard, zonder rekening te houden met eventuele eigen bijdragen.
  • De werkgever kan het belastbaar voordeel verlagen tot 0 euro door het volledige voordeel alle aard weg te boeken als eigen bijdrage in de rekening-courant.

Tijd voor een nieuwe bedrijfswagen?

Is uw bestaand wagenpark fiscaal niet meer interessant, of mag u van uw baas zelf uw bedrijfswagen kiezen? De SEAT-verdelers helpen u graag de juiste keuze te maken. Op basis van uw budget en wensen bezorgen zij u een selectie bedrijfswagens die voor beide partijen interessant zijn.