2020.0.1.0 BE/NL

Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past. 

Download hier onze gratis gids.

Voor vennootschappen, vrije beroepen of zelfstandigen met een eenmanszaak zijn er heel wat beroepskosten die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is echter niet altijd duidelijk welke kosten u kunt inbrengen en voor hoeveel. Hoewel elke situatie individueel dient te worden bekeken, zijn er een aantal algemene regels.

Wat zijn beroepskosten?

Vanzelfsprekend moeten beroepskosten verband houden met uw beroep. Naast voor de hand liggende kosten zoals een bedrijfswagen, huur kantoor, aankoop bureaumateriaal … zijn er heel wat andere beroepskosten die fiscaal aftrekbaar zijn.

Om uw winst te berekenen, worden op het einde van uw boekjaar de beroepskosten van uw omzet afgetrokken. Heeft u een eenmanszaak? Dan is het verschil uw nettoberoepsinkomen en wordt u hierop belast via uw personenbelasting. Bij een vennootschap wordt het verschil belast via de vennootschapsbelasting.

Beroepskosten zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar dat ze gemaakt werden. Kocht u eind 2017 een nieuwe laptop, maar staat de factuur op 2018? Dan kunt u uw laptop niet meer in 2017 inbrengen.

100% fiscaal aftrekbaar

Kosten aan uw kantoor zoals intresten op de lening, huur, herstellingswerken, verwarming, telefoon, internet … zijn allemaal 100% aftrekbaar.

Werkt u van thuis uit en gebruikt u een ruimte in uw woning als kantoor? Dan kijkt uw boekhouder naar de verhouding privé-werk voor kosten waar u ook privé van geniet zoals verwarming, telefoon of internet en wordt een aftrekpercentage vastgelegd. Wist u trouwens dat u het kantoor in uw woning kunt verhuren aan uw vennootschap?

Ook uw gewaarborgd inkomen, de sociale lasten die u betaalt op de lonenen de kosten van uw boekhouder zijn 100% aftrekbaar via de vennootschap. Uw sociale bijdragen en eventuele VAPZ dient u privé te betalen, maar kunt u wel 100% aftrekken via uw personenbelasting.

Verwen een klant met een relatiegeschenk

Relatiegeschenken zijn standaard 50% aftrekbaar, ook op niet-aftrekbare btw. Als het geschenk minder dan 50 euro (exclusief btw) kost, kunt u de btw aftrekken. Kiest u een duurder relatiegeschenk? Dan is de btw niet aftrekbaar. Houd er wel rekening mee dat indien u twee of meer identieke geschenken (bijvoorbeeld drie flessen wijn) aan dezelfde persoon schenkt, die elk wel minder dan 50 euro kosten, maar samen meer, het geschenk niet fiscaal aftrekbaar is.

Geschenken die u tijdens een zakenreis in het buitenland overhandigt, zijn 100% fiscaal aftrekbaar ongeacht in welk land u ze gekocht heeft. Wilt u uw klanten verwennen met een voetbalabonnement of tickets voor een concert? Dan kunt u deze kost 100% fiscaal aftrekken. De btw echter isniet fiscaal aftrekbaar omdat een ticket recht geeft op toegang en hierdoor als een dienst beschouwd wordt.

Zet uw bedrijf in de kijker

Heeft u een grote hoeveelheid balpennen of andere kleine geschenken laten bedrukken met uw logo of heeft u staaltjes van uw product laten maken? Promomateriaal en stalen zijn 100% fiscaal aftrekbaar, net zoals sponsoring van een initiatief waarbij u advertentieruimte in de plaats krijgt.

Plant u een heuse social media campagne om uw bedrijf in de kijker te zetten of heeft u advertentieruimte in een krant of magazine gekocht? Ook advertentiekosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

Ontvang uw klanten in stijl

Algemeen kunt u stellen dat onthaal- en receptiekosten 50% fiscaal aftrekbaar zijn, ook op niet-aftrekbare btw. De btw is echter niet aftrekbaar. Organiseert u een demonstratie of degustatie van eigen producten? Dan zijn de kosten én btw 100% aftrekbaar.

Fleurt u graag uw kantoor op met bloemen? Kies dan verstandig waar u uw ruikers plaatst: bloemen in uw bureauruimte zijn 100% fiscaal aftrekbaaren aan de receptie of in een ontvangstruimte slechts 50%.

Leg uw personeel in de watten

Feesten zoals het jaarlijks Sinterklaas- of kerstfeest en een nieuwjaarsreceptie of ter ere van het pensioen van een collega … zijn 100% fiscaal aftrekbaar als ze éénmaal per jaar georganiseerd worden én voor alle personeelsleden. De aftrekbaarheid van de btw verloopt volgens de gewone btw-regels. Zo zijn versieringen volledig aftrekbaar en sterke dranken niet.

Een etentje op kosten van de zaak

Omdat u nu eenmaal ‘s middags en ‘s avonds moet eten, zijn zakenlunches of -diners slechts 69% aftrekbaar, ook op niet-aftrekbare btw. Hoewel u hiervoor een geldig btw-bonnetje nodig heeft, is de btw zelf niet aftrekbaar. Gaat het om restaurantkosten gemaakt voor uw personeel? Dan is het etentje wel 100% fiscaal aftrekbaar, mits u een factuur kunt voorleggen.

Alles wat u nodig heeft om efficiënt te werken

Of het nu gaat om een eenmanszaak, kmo of internationaal bedrijf: als zaakvoerder moet u vlot bereikbaar zijn en efficiënt kunnen werken. Ook uw personeelsleden wilt u alle noodzakelijke middelen geven zodat zij hun taken zonder zorgen kunnen uitvoeren. Een smartphone, goede laptop, een tablet, een afzonderlijk computerscherm, een ergonomische bureaustoel … Het aftrekpercentage van deze investeringen is beperkt tot het beroepsgebruik. Algemeen wordt een forfait waarbij 75% btw aftrekbaar is, toegestaan.

Extra comfort dankzij sociale voordelen

Vandaag is er steeds meer aandacht voor het welzijn van medewerkers. De meest bekende fiscaal aftrekbare sociale voordelen zijn de maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques.

Maar ook met kleine dingen kunt u het verschil maken. Het gratis aanbieden van soep, koffie, frisdranken of een fruitmand is 100% fiscaal aftrekbaarnet zoals een opleiding voor uw personeel, een daguitstap of een huwelijkspremie (indien niet meer dan 200 euro, ook geldig voor wie wettelijk gaat samenwonen). Een bedrijfsfiets is zelfs 120% aftrekbaar!

Uw bedrijfswagen

Voor elke zelfstandige is een bedrijfswagen dé manier om te besparen op belastingen. Sinds 1 januari 2018 is het aftrekpercentage van auto’s ook voor eenmanszaken afhankelijk van de CO2-uitstoot. De btw is maximaal 50% aftrekbaar.

Vanzelfsprekend kunt u ook de benzinekosten en autofinanciering, leasing of renting fiscaal aftrekken. Daarnaast zijn er heel wat andere autokosten die fiscaal aftrekbaar zijn. Verkeers- en parkeerboetes zijn echter niet aftrekbaar.

Wanneer moet u investeringen afschrijven?

Een kantoor, een wagen, een laptop … gaan in normale omstandigheden enkele jaren mee. Om deze reden kunt u de aankoopprijs niet in één keer aftrekken, maar gebeurt dit gespreid over x-aantal jaren.

Een bedrijfswagen bijvoorbeeld wordt meestal over vijf jaar afgeschreven. Bedraagt de aankoopprijs van uw bedrijfswagen 20.000 euro? Dan kunt u vijf jaar lang ieder jaar 4.000 euro afschrijven. Bovendien zijn de intresten op uw autolening 100% fiscaal aftrekbaar.

Werknemer? Ook u kunt beroepskosten aftrekken

Wist u dat u uw woon-werkverkeer met een eigen auto fiscaal kunt aftrekken? Het aftrekbaar bedrag is vastgelegd op 15 cent per kilometer. Moet u in opdracht van uw werkgever andere verplaatsingen afleggen? Dan is de gemaakte autokost tot 75% aftrekbaar en verplaatsingen met het openbaar vervoer zelfs 100%.

Wie als werknemer regelmatig thuis werkt, mag een deel voor het gebruik van de eigen bureauruimte inbrengen. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van de grootte van de ruimte en hoe vaak u thuis werkt.

Heeft u geen laptop van het werk? Dan mag u uw eigen laptop of tablet, als u deze voor uw werk gebruikt, fiscaal aftrekken via uw personenbelasting. Ook hier zult u net zoals zelfstandigen de laptop moeten afschrijven en kunt u de aankoopprijs niet in één keer inbrengen. Andere kosten zoals bureaumateriaal, postzegels, opleidingen en specifieke werkkledij … mag u ook aftrekken.