nl:Naverkoopdienst:Dieselcampagne EA189 BE/NL

Wij zijn er om u te helpen.

Onze belangrijkste prioriteit is het updaten van uw SEAT.

Zorg voor onze klanten is onze topprioriteit.

Daarom zijn we de voorbije maanden voortdurend op zoek geweest naar een technische oplossing voor SEAT-voertuigen met een EA189-dieselmotor die betrokken zijn bij het NOx-incident. We zijn blij te kunnen aankondigen dat die oplossing nu volop wordt uitgevoerd voor alle betrokken voertuigen.

We willen u graag uitnodigen om een afspraak te maken met een erkend SEAT Service Center voor het uitvoeren van de software-update, die volledig gratis is.

Tegelijk willen we ook heel duidelijk stellen dat alle nieuwe SEAT-wagens die uitgerust zijn met een EU6-motor niet bij deze kwestie betrokken zijn.

EA189 technische video.

Ontdek alle relevante informatie betreffende de dieselmotoren EA189 in de video.

Controleer of uw auto betrokken is.

U kunt gemakkelijk te weten komen of uw wagen een update nodig heeft. Voer gewoon uw VIN-nummer in de handge widget in, en die zal u vertellen of een update nodig is.

Het chassisnummer.

Wat is mijn VIN-nummer?

Uw VIN-nummer is een reeks van 17 cijfers en letters en is uniek voor uw wagen. Aan de hand van dat nummer weten wij of uw wagen een update nodig heeft.

Waar vind ik mijn VIN-nummer?

De eenvoudigste manier is naast de auto gaan staan, aan de kant van de bestuurder, en door de voorruit naar het stuur kijken: het nummer ziet u gegraveerd in de voorruit staan.

Op welke andere manier kan ik mijn VIN-nummer vinden?

U kunt uw VIN-nummer ook eenvoudigweg in de sectie E van u inschrijvingsbewijs vinden. Aangezien het VIN-nummer het identificatienummer van uw voertuig is, is het volledig uniek voor uw wagen.

Icon card

Wat is mijn VIN-nummer?

Uw VIN-nummer is een reeks van 17 cijfers en letters en is uniek voor uw wagen. Aan de hand van dat nummer weten wij of uw wagen een update nodig heeft.

Icon card

Waar vind ik mijn VIN-nummer?

De eenvoudigste manier is naast de auto gaan staan, aan de kant van de bestuurder, en door de voorruit naar het stuur kijken: het nummer ziet u gegraveerd in de voorruit staan.

Icon card

Op welke andere manier kan ik mijn VIN-nummer vinden?

U kunt uw VIN-nummer ook eenvoudigweg in de sectie E van u inschrijvingsbewijs vinden. Aangezien het VIN-nummer het identificatienummer van uw voertuig is, is het volledig uniek voor uw wagen.

FAQS


Met de Trust Building Measure informeert SEAT zijn klanten dat het rekening houdt met eventuele klachten na de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de EA189-dieselmotor, die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de motor of het uitlaatgassysteem.

De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinjectiesysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor en de inspuitleidingen.

De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische ingreep onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt).

Het spreekt voor zich dat de TBM ook van toepassing is voor wagens die reeds eerder werden upgedate.

SEAT heeft verklaard dat de uitvoering van de technische interventie geen negatief effect heeft op de duurzaamheid van de motor en het uitlaatgassysteem. De Trust Building Measure heeft geen invloed op die verklaring.

De regulerende overheden hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is en dat het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het motorkoppel evenals de geluidsemissie niet negatief worden beïnvloed.

Met de Trust Building Measure geeft SEAT een duidelijk signaal dat de update geen negatief effect heeft op de levensduur van het voertuig. Deze maatregel heeft tot doel om het vertrouwen van de klant in de technische interventie te verhogen en nog meer klanten te overtuigen om hun voertuig te laten updaten.

Klanten kunnen gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de omvang van de Trust Building Measure ontvangen via alle erkende dealers en werkplaatsen van hun betreffende merk, evenals online.

Uiteraard kunnen de klanten ook per brief, per e-mail of telefonisch contact opnement met de klantendienst.

Met de Trust Building Measure informeert SEAT zijn klanten dat het rekening houdt met eventuele klachten na de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de EA189-dieselmotor die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de motor of het uitlaatgassysteem. De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische ingreep onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt).

SEAT heeft altijd verklaard dat de uitvoering van de technische interventie geen negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, de geluidsemissie of de duurzaamheid van de motor en zijn componenten. Alle relevante gegevens voor de typegoedkeuring van het voertuig blijven van toepassing.  De regulerende overheden hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is. Die bevestiging geldt eveneens voor de vereisten op het vlak van duurzaamheid van de uitlaatgassystemen.  De Trust Building Measure heeft geen invloed op die verklaring.

Met de Trust Building Measure geeft SEAT een duidelijk signaal dat de update geen negatief effect heeft op de levensduur van het voertuig. Deze maatregel heeft tot doel om het vertrouwen van de klant in de technische interventie te verhogen en zou meer klanten moeten overtuigen om hun voertuig te laten updaten.

Klanten kunnen binnenkort gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de omvang van de Trust Building Measure ontvangen van alle erkende dealers en werkplaatsen van hun betreffende merk.

De Trust Building Measure geldt voor alle modellen van Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Commercial Vehicles met een EA189-dieselmotor waarop de technische interventie is uitgevoerd.

e Trust Building Measure wordt aangeboden aan alle SEAT-klanten van wie het voertuig is uitgerust met een EA189-dieselmotor en die hun voertuig laten updaten in het kader van servicecampagne 23S1 naar aanleiding van de dieselproblematiek. De maatregel geldt enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure. Om in aanmerking te komen moeten klanten het bewijs leveren dat alle door de constructeur aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (d.w.z. dit geldt enkel voor voertuigen met een volledige servicehistoriek).

De Trust Building Measure geldt bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is). De Trust Building Measure is gelinkt aan het voertuigidentificatienummer (VIN) en is overdraagbaar op de nieuwe eigenaar indien het voertuig verkocht wordt binnen de periode van 24 maanden waarin de maatregel geldt.

De Trust Building Measure geldt voor alle landen wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten, Canada en Zuid Korea, waar een andere welgeving van kracht is.

De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinjectiesysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen.

De Trust Building Measure heeft geen invloed op de verklaring van SEAT dat de technische interventie geen negatieve effecten heeft op de levensduur van de motor en zijn componenten. De regulerende instanties hebben bevestigd dat de technische maatregelen aan alle wettelijke vereisten beantwoorden en geen negatieve impact hebben op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, koppel en geluidsemissies.

1) De Trust Building Measure

- kan enkel worden aangevraagd bij, toegestaan en uitgevoerd door een erkende verdeler,
- geldt enkel voor klachten met betrekking tot gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden aan volgende componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, brandstofinjectiesysteem en uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen,
- dekt geen vervangwagens, contante betalingen, schade, enz.

2) op voorwaarde dat

- het betroffen EA189-voertuig heeft deelgenomen aan servicecampagne 23S1,
- het voertuig correct onderhouden is overeenkomstig het onderhoudsschema, de updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door SEAT

3) en op voorwaarde dat geen enkel van volgende gevallen van toepassing is:


- natuurlijke slijtage, bv. aftakeling van het voertuig als gevolg van slijtage,
- de eigenaar of een niet-erkende servicepartner of verdeler heeft het voertuig niet correct hersteld, onderhouden of verzorgd (bv. door het gebruik van niet-originele onderdelen...),
- de instructies voor bediening, behandeling en onderhoud van het voertuig zoals beschreven in de gebruikershandleiding zijn niet nageleefd,
- het voertuig is beschadigd door derden of externe factoren zoals een ongeval, storm/hagel, overstroming, enz., wat het probleem heeft veroorzaakt waarover geklaagd wordt,
- klachten met betrekking tot de partikelfilter te wijten aan verzadiging,
- extra componenten zijn in het voertuig ingebouwd of het voertuig is op een niet-toegestane manier aangepast, bv. door (chip)tuning,
- het voertuig is oneigenlijk gebruikt, bv. voor motorsport of in overbeladen toestand,
- de voertuigeigenaar heeft geen klacht gemeld binnen een redelijke tijdspanne,
- de voertuigeigenaar heeft SEAT niet de kans gegeven om het probleem binnen een redelijke tijdspanne te behandelen.

Ja. Zoals hierboven vermeld, geldt de Trust Building Measure bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is).

Indien de klant reeds kosten heeft gemaakt voor een relevante herstelling aan zijn voertuig, waarvan bewezen is dat ze na de technische interventie werd uitgevoerd, zal SEAT voor u onderzoeken of de kosten door het merk gedekt worden. Iedere aanvraag voor dergelijke kostendekking moet gebeuren via een erkende SEAT servicepartner in het land waar de herstelling werd uitgevoerd, en dit voor 31 december 2017.

Van de zowat 11 miljoen getroffen voertuigen binnen Volkswagen AG heeft SEAT in totaal 700.000 voertuigen uitgerust met de betrokken dieselmotor (EA 189). Deze 700.000 voertuigen werden via het wereldwijde SEAT-netwerk verdeeld.

Via deze website kan u, op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN) van uw auto, nagaan of uw SEAT betrokken is of niet. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met het customer care center via customercare@seat.es

Het VIN is een unieke combinatie van 17 cijfers en letters. Het is terug te vinden op uw inschrijvingsbewijs en op uw auto zelf.

Het gaat om de voertuigen die voorzien zijn van een EU5-dieselmotoren van de EA 189-familie met een cilinderinhoud van 1.2, 1.6 of 2.0 liter en met 3 of 4 cilinders. SEAT zal u alle details communiceren over de betrokken voertuigen. Ondertussen kan u uw voertuig in alle veiligheid dagelijks blijven gebruiken.

Wij bevestigen dat alle betrokken voertuigen zonder meer veilig zijn en rijgeschikt. Het onderzoek heeft enkel en alleen betrekking op de hoeveelheid vervuilende uitstoot van de motor.

Volkswagen AG onderzoekt momenteel of er al dan niet wordt afgeweken van bepaalde Europese uitstootregels. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren.

Indien er een bepaalde serviceprocedure moet worden doorlopen, zullen de eigenaars verwittigd worden dat ze een erkend servicecenter moeten opzoeken om de juiste technische maatregelen te laten doorvoeren. Volkswagen AG garandeert dat deze procedure volledig gratis zal zijn voor u. Bovendien staat er een tool ter beschikking waarmee u kan nagaan of uw auto al dan niet betrokken is.

Volkswagen AG neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich en zal de kosten dragen van alle eventueel noodzakelijke maatregelen.

Alle nieuwe auto’s van het merk SEAT in de EU waarvan de motor voldoet aan EU6 voldoen, zonder uitzondering, aan de wettelijke verplichtingen.

Hoewel we niet kunnen bevestigen dat alle SEAT-voertuigen met een EA189 EU5-dieselmotor afwijken van de geldende wetgeving, hebben we beslist om de verkoop en levering van alle nieuwe SEAT-voertuigen met deze motoren tijdelijk op te schorten. Dit is een preventieve maatregel en in overeenstemming met de (Spaanse) wetgeving ter zake.

Nee. Alle motoren kunnen veilig gebruikt worden en zijn rijgeschikt.

Alle nieuwe auto’s van het merk SEAT in de EU waarvan de motor voldoet aan EU6 voldoen, zonder uitzondering, aan de wettelijke verplichtingen.

Voor uw absolute gemoedsrust hebben wij beslist om de verkoop en leveringen van alle nieuwe SEAT-voertuigen uitgerust met dergelijke motoren uit voorzorg op te schorten. Bovendien zijn de nieuw gebouwde auto’s niet meer met deze motor uitgerust.

Volgende modellen zijn betrokken: SEAT Ibiza IV, Leon II, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo III, Toledo, Exeo, Exeo ST en Alhambra.

Gelieve uw erkende SEAT-servicepartner te contacteren.

Gelieve uw erkende SEAT-servicepartner te contacteren.

De beslissing of een klant in aanmerking komt, wordt genomen door de relevante erkende servicepartner op basis van de informatie verstrekt door de klant, in nauwe samenspraak met de Customer Service-afdeling van het betreffende merk van de Volkswagen-groep.

Ja.

Betrokken klanten kunnen ervan op aan dat de technische ingrepen succesvol zullen worden doorgevoerd, zonder negatieve gevolgen dus voor het verbruik, de CO2-uitstoot, het vermogen, het maximumkoppel of de geluidsproductie van hun voertuig. Dit was een basisvoorwaarde om van de autoriteiten goedkeuring te kunnen krijgen voor de technische ingreep. Mocht u echter een probleem ervaren met uw voertuig, gelieve dan contact op te nemen met onze dienst Customer Care.

Ja, u ontvangt een bevestiging van de SEAT-servicepartner nadat de technische ingreep successvol werd uitgevoerd. Gelieve uw SEAT-servicepartner te contacter indien u deze bevestiging verliest of niet heeft ontvangen.

Een eigenaar beslist in alle onafhankelijkheid of hij de technische ingreep laat doorvoeren op een betrokken voertuig. Het is echter mogelijk dat in de landen waar de bevoegde autoriteiten de terugroepactie hebben verplicht aan de klanten, er mogelijk sancties zullen worden opgelegd indien de technische ingrepen niet binnen een bepaalde termijn op het betrokken voertuigen worden doorgevoerd.

Wij gaan er echter van uit dat u uw voertuig tijdelijk mag gebruiken in landen waar er een wettelijke verplichte terugroepactie geldt (bv. voor vakantie of op doorreis).

In het motormanagementsysteem van voertuigen met de betrokken motoren is een bepaalde softwarefunctie gebruikt die de rijcurve van officiële testen herkent. Afhankelijk van de herkenning van deze rijcurve zal het motormanagementsysteem overschakelen op 1 van de volgende 2 modi: modus 1 met een optimale NOx-waarde voor testcondities of modus 2 voor een optimale fijnstofwaarde bij gebruik op de weg.

U zal uw voertuig moeten registeren in dat land. Normaal gezien zullen de plaatselijke autoriteiten u informeren dat u de update moet laten uitvoeren binnen een bepaalde periode. Gelieve uw SEAT-servicepartner in uw nieuwe thuisland te contacteren.

Betrokken?

Maak een afspraak

Betrokken? Boek online een afspraak bij uw verdeler.

Stel uw vragen

Neem contact op +32 2 754 02 85 (Ma - Vr, 8-18u) of via ons contactformulier.

Deze website werd gecreëerd door SEAT, N.V. (“SEAT”) om informatie te verschaffen over de voertuigen met een getroffen Volkswagen dieselmotor. Door het beschikbare formulier op de website in te vullen (en het vakje aan te vinken), verklaart u onvoorwaardelijk dat:
- U de rechtmatige eigenaar bent van het voertuig waarvan het chassisnummer werd voorzien op het formulier, of dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een dergelijke eigenaar en dat u uitdrukkelijk gemachtigd bent om deze informatie op te zoeken;
- U de beschikbare informatie niet openbaar zal maken, behalve voor de mogelijke uitoefening van uw wettelijke rechten. Onder meer: u zal het chassisnummer noch offline noch online publiceren, of elke andere informatie beschikbaar op de website gecreëerd door SEAT.
Let op, de website controleert enkel het chassisnummer van het merk SEAT en het resultaat zal afhangen van het correct invoeren van de gegevens.
De schending van een van de genoemde voorwaarden zal juridische gevolgen hebben en geeft SEAT het recht om wettelijke acties te ondernemen ter verdediging van haar legitieme belangen.
Alle persoonsgegevens op het formulier worden opgenomen in een data-archief van SEAT, met als geregistreerd adres: Autovía A-2, km 585, 08760 - Martorell (Spanje). Deze gegevens worden louter verwerkt om uw aanvraag te kunnen behandelen.
De klant geeft SEAT, N.V. het recht om de informatie op het formulier over te dragen aan de importeur van zijn land voor dezelfde doeleinden zoals hierboven beschreven. De importeurgegevens zijn beschikbaar op de lokale SEAT-websites. Toegang hiervoor krijgt u door op ‘Land wijzigen’ te klikken (link in de voettekst van deze website).
Onder de voorwaarden uiteengezet door het toegepast recht, mag u het recht uitoefenen van toegang tot uw persoonlijke gegevens, alsook het wijzigen en/of annuleren van deze gegevens. U hebt ook het recht u te verzetten tegen een welbepaalde dataverwerking via een mededeling aan customercare@seat.es

icon ico-next-gray
Meer bekijken