nl:Naverkoopdienst:Voertuigen einde levenscyclus BE/NL

Voertuigen einde levenscyclus

Onze visie op milieu.

Voertuigen Einde Levenscyclus.

Grondstoffen en energie zijn slechts beperkt beschikbaar op onze planeet. Daarom hecht SEAT een groot belang aan een duurzaam gebruik ervan. Het is belangrijk dat we evolueren naar een circulaire economie: op het einde van zijn gebruiksduur is een product niet langer afval, maar een bron van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Een allesomvattend milieubeheer is gebaseerd op drie factoren: het begint bij het design en de productie van voertuigen, gaat verder met de optimalisering van technische ondersteuning van SEAT en eindigt met een correcte verwerking van het voertuig en zijn onderdelen op het einde van zijn gebruiksduur.

Recuperatie.

Milieuvriendelijke productie en op recycling gericht design
Hergebruik, onderdelenrecuperatie, afvalvermindering en een milieuvriendelijke verwerking van voertuigen zijn belangrijke aspecten bij de recuperatie van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus.

Om deze aspecten optimaal te benutten, houdt SEAT rekening met de volgende richtlijnen, en dit van de ontwerpfase tot de ontwikkeling van elk nieuw voertuig:

  • We vermijden het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
  • We maken zo veel mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen.
  • We verkiezen het gebruik van recycleerbare materialen.
  • We monteren onderdelen op zo'n manier dat ze ook snel en gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd.
  • We markeren alle onderdelen met het oog op een vlotte sortering.

Afvalvermindering.

Duurzame verwerking van Voertuigen Einde Levenscyclus

SEAT en andere fabrikanten ontwikkelden het Internationale demontage-informatiesysteem (IDIS) voor een optimale en milieuvriendelijke verwerking van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de aan het einde van hun levenscyclus. Het IDIS geeft informatie over de voorbehandeling en demontage aan verwerkingsbedrijven, zodat ze hun impact op het milieu tot een absoluut minimum kunnen beperken. Deze informatiedatabase bevat specifieke instructies voor de meest geschikte en milieuvriendelijke verwerking van elk voertuigmodel – waaronder de verwerking van vloeistoffen als olie, brandstof en koelvloeistoffen – en voor de demontage van de voornaamste recycleerbare onderdelen.

Surf voor meer informatie

Proces

Wanneer de laatste eigenaar beslist om het voertuig af te danken, wordt het naar een erkend verwerkingsbedrijf gebracht waar het afvalverwerkingsproces wordt gestart.

Zodra al het vereiste papierwerk is afgerond, wordt het voertuig 'gedecontamineerd'. Dit wil zeggen dat de onderdelen en gevaarlijke materialen op een gecontroleerde manier worden gescheiden om verontreiniging van bodem, water en lucht te vermijden. Componenten zoals olie, filters, remvloeistoffen, batterijen, katalysators en koelvloeistoffen, onder andere, worden uit het voertuig verwijderd en daarna apart opgeslagen in speciale verzegelde containers. Dan worden ze verwerkt volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Na een volledige decontaminatie van het voertuig is het niet langer gevaarlijk afval. De herbruikbare onderdelen van het voertuig worden gerecupereerd.

Metalen onderdelen van de voertuigen worden opgedeeld in ferro- en non-ferrometalen voor verkoop.
De resterende onderdelen bevatten een aantal materialen die na behandeling kunnen worden hergebruikt als grondstoffen: zij vormen de algemene basis van de zogenaamde postfragmentatietechnologieën.  

Postfragmentatietechnologieën vormen het alternatief voor de demontage van Voertuigen Einde Levenscyclus en maken deel uit van de SEAT-strategie. Verwacht wordt dat deze technologieën in de nabije toekomst in verschillende landen van de EU zullen worden toegepast.

Alle SEAT-modellen worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de richtlijn 2000/53/EG, die bepaalt dat alle modellen minstens voor 95% recycleerbaar moeten zijn. Bovendien biedt de herstelling van gebruikte onderdelen en montage-onderdelen (motor, versnellingsbak) een alternatieve manier om respectvol om te gaan met de bestaande rijkdommen. Op die manier zijn er goedkope onderdelen beschikbaar voor de reparatie van jouw SEAT.

Terugnamesysteem voor Voertuigen Einde Levenscyclus.

Sinds 1 januari 2007 valt de afdanking van alle gekwalificeerde voertuigen, ongeacht hun eerste inschrijvingsdatum, onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dit betekent dat SEAT, als fabrikant, samen met onze importeurs verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat een gekwalificeerd Voertuig Einde Levenscyclus naar een erkend verwerkingsbedrijf wordt gebracht, en dit zonder kosten voor de laatste eigenaar.  

Onze importeurs hebben een terugnamesysteem uitgewerkt waardoor klanten kunnen rekenen op een gratis terugname van hun afgedankte voertuig. Deze service voldoet aan alle vereisten voor constructeurs en importeurs, zoals bepaald door de richtlijn.  

Voor bijkomende informatie over de Richtlijn betreffende Voertuigen Einde Levenscyclus gaat u naar de website